[1]
T. Krynicka and S. Longosz, “Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci”, VoxP, vol. 53, pp. 653–690, Dec. 2009.