[1]
P. Kochanek, “Recenzja: Jan M. Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Byzantina Lodziensia 29, Łódź 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 225”, VoxP, vol. 73, pp. 239–244, Mar. 2020.