[1]
W. Dawidowski, “Wyznania: najpoczytniejsza księga okresu patrystycznego (Koszyce, Słowacja, 24 IV 2006)”, VoxP, vol. 50, pp. 852–854, Mar. 2007.