[1]
M. Kokoszko, “Sławomir Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 334”, VoxP, vol. 50, pp. 703–707, Jun. 2007.