[1]
A. Z. Zmorzanka, “Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor, Katowice 2006, Księgarnia św. Jacka, ss. 96”, VoxP, vol. 50, pp. 664–669, Jun. 2007.