[1]
S. Longosz and J. Figiel, “XX. rocznica śmierci prof. Leokadii Małunowiczówny”, VoxP, vol. 38, pp. 768–769, Dec. 2000.