Eckmann, A. “Amalariusz Z Metzu, Dzieła, Tom I: Święte obrzędy Kościoła, Przekład Zbiorowy Z języka łacińskiego, Ed. Ks. Tadeusz Gacia, wstęp Ks. Janusz A. Ihnatowicz, Przypisy I Bibliografia Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, Pp. 498 (review)”. Vox Patrum, vol. 81, Mar. 2022, pp. 283-5, doi:10.31743/vp.12991.