Kokoszko, M. “Sławomir Bralewski, Obraz Papiestwa W Historiografii kościelnej Wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Ss. 334”. Vox Patrum, vol. 50, June 2007, pp. 703-7, doi:10.31743/vp.6668.