Zmorzanka, A. Z. “Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie Z Koptyjskiego I Komentarz Wincenty Myszor, Katowice 2006, Księgarnia św. Jacka, Ss. 96”. Vox Patrum, vol. 50, June 2007, pp. 664-9, doi:10.31743/vp.6685.