Eckmann, Augustyn. “Amalariusz Z Metzu, Dzieła, Tom I: Święte obrzędy Kościoła, Przekład Zbiorowy Z języka łacińskiego, Ed. Ks. Tadeusz Gacia, wstęp Ks. Janusz A. Ihnatowicz, Przypisy I Bibliografia Agnieszka Strycharczuk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, Pp. 498 (review)”. Vox Patrum 81 (March 15, 2022): 283–285. Accessed August 8, 2022. https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/12991.