Krynicka, Tatiana, and Stanisław Longosz. “Pseudo-Plutarch, O Wychowaniu Dzieci”. Vox Patrum 53 (December 15, 2009): 653–690. Accessed January 22, 2022. https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/4385.