Tematy numerów 2022-2023

2021-03-20

Najbliższe zeszyty tematyczne "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom:

40/1 (2022) Ludzka płciowość - czym jest i czemu służy? (proces zgłaszania tekstów został zamknięty)
40/2 (2022) Varia
40/3 (2022) Duch ludzki i dusza człowieka - co to takiego? (do końca maja 2022 r.) 
40/4 (2022) Varia 
41/1 (2023) Kościół i eklezjologia - wczoraj i dziś (do końca listopada 2022 r.)
41/2 (2023) Varia

W zeszytach tematycznych artykuły publikowane są w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański). Zeszyty "Varia" zawierają artykuły teologiczne w języku angielskim. W ich przypadku nie obowiązują terminy nadsyłania tekstów, gdyż artykuły te są recenzowane i publikowane na bieżąco w kolejnych zeszytach "Varia".

Zachęcamy do przesyłania artykułów i recenzji książek, a także propozycji tematów kolejnych numerów. Korespondencję z Redakcją prosimy kierować na adres: verbum.vitae@kul.pl