[1]
Lasek, P.A. 2021. Polemiczny charakter wykorzystania greckiego słownictwa misteryjnego przez tłumaczy Septuaginty. Verbum Vitae. 39, 3 (wrz. 2021), 685–704. DOI:https://doi.org/10.31743/vv.12676.