[1]
Grochowski, Z.T. 2021. Elementy retoryki greckiej obecne w opisie grobu Jezusa w J 19,41. Verbum Vitae. 39, 3 (wrz. 2021), 771–789. DOI:https://doi.org/10.31743/vv.12891.