(1)
Lasek, P. A. Polemiczny Charakter Wykorzystania Greckiego słownictwa Misteryjnego Przez tłumaczy Septuaginty. VV 2021, 39, 685-704.