(1)
Grochowski, Z. T. Elementy Retoryki Greckiej Obecne W Opisie Grobu Jezusa W J 19,41. VV 2021, 39, 771-789.