(1)
Szram, M. Kościół Jako rzeczywistość Wieczna W Doktrynie Orygenesa. VV 2004, 6, 205-226.