(1)
Drączkowski, F. Ideał kapłaństwa W Pismach Klemensa Aleksandryjskiego. VV 2007, 12, 141-146.