(1)
Wróbel, M. S. Świadectwo Jana Chrzciciela W IV Ewangelii. VV 2015, 28, 213-233.