(1)
Pikor, W. Postulat Animacji Biblijnej Duszpasterstwa W Dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii W KoĊ›ciele" I W Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI "Verbum Domini". VV 2019, 35, 507-536.