Lasek, P. A. (2021). Polemiczny charakter wykorzystania greckiego słownictwa misteryjnego przez tłumaczy Septuaginty. Verbum Vitae, 39(3), 685–704. https://doi.org/10.31743/vv.12676