Gilski, M. (2021). "Homerocentony" jako najbardziej skrajna próba hellenizacji chrześcijaństwa. Verbum Vitae, 39(3), 995–1005. https://doi.org/10.31743/vv.12869