Grochowski, Z. T. (2021). Elementy retoryki greckiej obecne w opisie grobu Jezusa w J 19,41. Verbum Vitae, 39(3), 771–789. https://doi.org/10.31743/vv.12891