Szram, M. (2004). Kościół jako rzeczywistość wieczna w doktrynie Orygenesa. Verbum Vitae, 6, 205–226. https://doi.org/10.31743/vv.1370