Drączkowski, F. (2007). Ideał kapłaństwa w pismach Klemensa Aleksandryjskiego. Verbum Vitae, 12, 141–146. https://doi.org/10.31743/vv.1444