Pikor, W. (2019). Postulat animacji biblijnej duszpasterstwa w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" i w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI "Verbum Domini". Verbum Vitae, 35, 507–536. https://doi.org/10.31743/vv.1930