Lasek, Paweł Adam. 2021. „Polemiczny Charakter Wykorzystania Greckiego słownictwa Misteryjnego Przez tłumaczy Septuaginty”. Verbum Vitae 39 (3):685-704. https://doi.org/10.31743/vv.12676.