Grochowski, Zbigniew Tadeusz. 2021. „Elementy Retoryki Greckiej Obecne W Opisie Grobu Jezusa W J 19,41”. Verbum Vitae 39 (3):771-89. https://doi.org/10.31743/vv.12891.