Lasek, P. A. (2021) „Polemiczny charakter wykorzystania greckiego słownictwa misteryjnego przez tłumaczy Septuaginty”, Verbum Vitae, 39(3), s. 685–704. doi: 10.31743/vv.12676.