Grochowski, Z. T. (2021) „Elementy retoryki greckiej obecne w opisie grobu Jezusa w J 19,41”, Verbum Vitae, 39(3), s. 771–789. doi: 10.31743/vv.12891.