Szram, M. (2004) “Kościół jako rzeczywistość wieczna w doktrynie Orygenesa”, Verbum Vitae, 6, pp. 205–226. doi: 10.31743/vv.1370.