Drączkowski, F. (2007) “Ideał kapłaństwa w pismach Klemensa Aleksandryjskiego”, Verbum Vitae, 12, pp. 141–146. doi: 10.31743/vv.1444.