Pikor, W. (2019) „Postulat animacji biblijnej duszpasterstwa w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" i w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI «Verbum Domini»”, Verbum Vitae, 35, s. 507–536. doi: 10.31743/vv.1930.