[1]
P. A. Lasek, „Polemiczny charakter wykorzystania greckiego słownictwa misteryjnego przez tłumaczy Septuaginty”, VV, t. 39, nr 3, s. 685–704, wrz. 2021.