[1]
Z. T. Grochowski, „Elementy retoryki greckiej obecne w opisie grobu Jezusa w J 19,41”, VV, t. 39, nr 3, s. 771–789, wrz. 2021.