[1]
M. Szram, “Kościół jako rzeczywistość wieczna w doktrynie Orygenesa”, VV, vol. 6, pp. 205–226, Dec. 2004.