[1]
F. Drączkowski, “Ideał kapłaństwa w pismach Klemensa Aleksandryjskiego”, VV, vol. 12, pp. 141–146, Dec. 2007.