[1]
W. Pikor, „Postulat animacji biblijnej duszpasterstwa w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" i w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI «Verbum Domini»”, VV, t. 35, s. 507–536, cze. 2019.