Lasek, P. A. „Polemiczny Charakter Wykorzystania Greckiego słownictwa Misteryjnego Przez tłumaczy Septuaginty”. Verbum Vitae, t. 39, nr 3, wrzesień 2021, s. 685-04, doi:10.31743/vv.12676.