Grochowski, Z. T. „Elementy Retoryki Greckiej Obecne W Opisie Grobu Jezusa W J 19,41”. Verbum Vitae, t. 39, nr 3, wrzesień 2021, s. 771-89, doi:10.31743/vv.12891.