Lasek, Paweł Adam. „Polemiczny Charakter Wykorzystania Greckiego słownictwa Misteryjnego Przez tłumaczy Septuaginty”. Verbum Vitae 39, no. 3 (wrzesień 30, 2021): 685–704. Udostępniono styczeń 28, 2022. https://czasopisma.kul.pl/index.php/vv/article/view/12676.