[1]
Bielecki, M. 2020. Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 61, 1 (paź. 2020), 159–178. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.159-178.