[1]
Dyczewski, B. 2022. Uwarunkowania modeli wartości młodego pokolenia. Na przykładzie uczniów klas VIII szkół podstawowych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 65, 1 (mar. 2022), 69–88. DOI:https://doi.org/10.31743/znkul.13175.