Bielecki, M. (2020) „Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty”, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 61(1), s. 159–178. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.159-178.