Dyczewski, B. (2022) „Uwarunkowania modeli wartości młodego pokolenia. Na przykładzie uczniów klas VIII szkół podstawowych”, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 65(1), s. 69–88. doi: 10.31743/znkul.13175.