Dyczewski, B. „Uwarunkowania Modeli wartości młodego Pokolenia. Na przykładzie uczniów Klas VIII szkół Podstawowych”. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, t. 65, nr 1, marzec 2022, s. 69-88, doi:10.31743/znkul.13175.