O CzasKUL

CZAS na otwartość

Platforma Czasopism KUL – CzasKUL, to nowoczesna platforma otwartych czasopism naukowych wydawanych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pieczę nad nią sprawuje zespół Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw.

CzasKUL funkcjonuje w modelu Open Journal System[1], który pozwala na prowadzenie całego procesu wydawniczego – od zgłoszenia artykułu po jego publikację w sieci.

Jest adresowany nie tylko do redaktorów, recenzentów czy naukowców, ale także do studentów oraz wszystkich zainteresowanych wynikami badań z różnych dyscyplin naukowych. 

Platforma pozwala na darmowe korzystanie z opublikowanych numerów czasopism, zarówno archiwalnych, jak i bieżących. Wyniki badań udostępniane są na zasadach open access, z wykorzystaniem licencji Creative Commons. Każdy artykuł opatrzono ikoną informującą czytelnika o jego prawach względem zamieszczonego tekstu.

Celem CzasKUL jest:

  • zwiększenie widoczności prac publikowanych w KUL i poszerzenie grona potencjalnych odbiorców, a przez to poprawa ich cytowalności,
  • pomoc w eksporcie danych do zewnętrznych baz i agregatorów poprzez użycie otwartego protokół OAI-PMH,
  • usprawnienie procesu wydawniczego,
  • propagowanie idei otwartego dostępu do publikacji naukowych,
  • udostępnianie w internecie pełnych tekstów naukowych z informacją o możliwym zakresie ich wykorzystania,
  • automatyczne nadawanie i rejestrowanie numerów DOI,
  • wspieranie redakcji czasopism w spełnieniu kryteriów aplikacyjnych do międzynarodowych baz bibliograficzno-bibliometryczych.

CzasKUL oferuje dostęp do wtyczek: POL-indeks, Crossref, Scopus, a także powiązanie z Google Analytics. Pozwala na przekazywanie w mediach społecznościowych informacji o zamieszczonych artykułach. Przedstawia również statystyki wykorzystania poszczególnych artykułów, cytowań oraz wskaźniki altmetryczne. Daje możliwość generowania opisów w różnych stylach bibliograficznych.

W czerwcu 2018 roku rozpoczął się etap implemenctacji pierwszych tytułów: Vox Patrum, Ethos, Studia Prawnicze KUL, Studia z Prawa Wyznaniowego, Review of European and Comparative Law, Quêtes littéraires.

Prowadzone są już rozmowy nad wdrożeniem kolejnych czasopism.

Redakcje, które chciałyby dołączyć do Platformy Czasopism KUL proszone są o uzupełnienie ankiety  i przesłanie wersji elektronicznej na adres: repozytorium@kul.pl

Zapraszamy do kontaktu:

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

ul. Chopina 27, pok. 303A

(81) 445 31 89
repozytorium@kul.pl

 

 
[1] Więcej o OJS można przeczytać w książce Ewy Rozkosz Rozwój czasopisma naukowego. Poradnik dla redaktorów i wydawców, którą zamieszczamy w Repozytorium Instytucjonalnym KUL.