Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny
Paweł Marzec (KUL, Polska)  pawel.marzec@kul.pl 

Zastępca redaktora naczelnego
Juraj Rákoš (UCM, Trnawa, Słowacja)  juraj.rakos@ucm.sk

Redaktorzy tematyczni
Ivana Butoracová Šindleryová (UCM, Trnawa, Słowacja)  ivana.butoracova@ucm.sk
Isaac Desta (HCC-ND, USA)  idesta@hcc-nd.edu
Artur Lis (KUL, Polska)  artur.lis@kul.pl 
Joanna Nucińska (KUL, Polska)  nucinska@kul.pl
Marcin Okulski (WSEPiNM w Kielcach, Polska)  marcinokulski@tlen.pl
Jerzy Parchomiuk (KUL, Polska)  jerzy.parchomiuk@kul.pl
Timothy Wright (HCC-ND, USA)  twright@hcc-nd.edu
Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska (KUL, Polska)  kwasniewska@kul.pl
Maria Zuba-Ciszewska (KUL, Polska)  maria.zuba@kul.pl

Redaktor statystyczny
Mirosław Urbanek (KUL, Polska)  miroslaw.urbanek@kul.pl