(1)
Rokicki, T. Zmiany W Koniunkturze Gospodarczej Polski W Wyniku Epidemii COVID-19. ppe 2021, 105-126.