Rokicki, T. Zmiany W Koniunkturze Gospodarczej Polski W Wyniku Epidemii COVID-19. PrzeglÄ…d Prawno-Ekonomiczny, nr 3, Jan. 2021, s. 105-26, doi:10.31743/ppe.10029.